Menu

Twitter WRSA

Facebook WRSA

WRSA Conference, Exhibition and Gala Dinner

What’s new?

Wall of Fame

Wall of Fame

WRSA kindly acknowledges the great contribution of our sponsors towards the fund-raising endeavour, ensuring the continued existence of the wildlife industry.

Read more

Uit die President se pen

Uit die President se pen

Institusionele risiko Ons het ’n beduidend minder aantreklike risikoprofiel vir die wildbedryf in die laaste kwartaal ervaar, gegewe die hersiene regulasies op Bedreigde en Beskermde Spesies, die Dep...

Read more

Are you a WRSA member?

Are you a WRSA member?

WRSA, as sole representative of the South African Game Rancher, represents the wildlife industry on the National Wildlife Forum, a forum initiated by the Minister of Environmental Affairs and Tourism....

Read more

Member Advertising