April 11 | Use of helicopters for essential services

Dear WRSA-member, [Lees Afrikaans hieronder] In terms of the COVID-19 lockdown announced by President Ramaphosa (as extended to 30 April 2020 on 9 April 2020) and the applicable National Disaster Management Regulations, WRSA has written guidelines regarding utilisation of helicopters on private wildlife ranches pertaining to wildlife management, anti-poaching, animal care and veterinary services –…

7 April: TERS Benefits: What you need to know

Beste WRSA-lid, [Read English below] WRSA dra deurentyd die wildboer se belange op die hart en daarom deel ons graag inligting met u wat u kan gebruik om omstandighede vir almal te vergemaklik. Voordele is vir u beskikbaar, onderworpe aan die gestelde vereistes. Kliek op https://www.businessforsa.org/c-19-ters-benefit-what-you-need-to-know/ om meer te wete te kom van die C-19TERS-voordeel…