11 Jun 2020 | WRSA INTERPRETASIE: BIODIVERSITEIT VLAK 3 AANWYSINGS // WRSA INTERPRETATION: BIODIVERSITY LEVEL 3 DIRECTIONS

Beste WRSA-lede, [Please see English below] Hierby aangeheg, is WRSA se interpretasie van die Vlak 3 biodiversiteitsaanwysings (Biodiversity Directions) wat op 5 Junie gepubliseer is. Dit is egter baie belangrik dat u ingelig is oor die volle Biodiversiteitsaanwysings en ons moedig u aan om dit deur te lees: https://www.wrsa.co.za/wp-content/uploads/2020/06/June-5-Directions-for-Biodiversity-for-Alert-Level-3-WITH-HIGHLIGHTS.pdf U sal opmerk dat baie van…

10 Jun | 2020 NWU COVID-19: NAVORSING OOR DIE PRIVATE WILDBEDRYF SE GEREEDHEID VIR HEROPENING NA GRENDELTYD // RESEARCH ON THE PRIVATE WILDLIFE INDUSTRY’S READINESS FOR RE-OPENING AFTER LOCKDOWN

Beste WRSA-lede, {See English below} Help asseblief die Noord-Wes Universiteit met hulle navorsing deur die opname te voltooi (skakel hier onder). Die doel van die navorsing is om die gereedheid van die wildbedryf te bepaal vir heropening na die COVID-19 grendeltyd. Die uitslag van die navorsing sal WRSA ook help om ingelig te wees oor…