28 Jul 2020 | Aangepaste Direktiewe vir Biodiversiteitsektor // Amended Directives for Biodiversity sector

Goeiedag WRSA-lede, [Please see English below] Hiermee, die nuutste aangepaste Direktiewe vir die Biodiversiteitsektor. Dit bepaal dat jagters slegs binne hulle provinsies mag jag en nie mag oorslaap nie, dus dagjagte. Oes van wild (culling) is nog toelaatbaar oor provinsiale grense heen met die nodige reispermit in terme van die Nasionale Rampbestuursregulasies. Ons heg ook…

15 Jul 2020 | Hunting permitted over provincial borders? // Jag oor provinsiale grense toegelaat?

Good day WRSA members [Lees Afrikaans hierna]  Like other organisations, we at WRSA received many enquiries since President Ramaphosa’s message and the publication of amended regulations Sunday night. The enquiries pertain to whether hunting across borders is still allowed and especially whether accommodation for subsistence hunters is still allowed. WRSA interprets hunting, a wildlife management…

3 Jul 2020: WRSA Comments on the proposed update to Schedule 1 of the Meat Safety Act, 2000 – Listing animals to which the Act applies

Dear WRSA members, [Lees Afrikaans onder] Attached is a copy of WRSA’s comments submitted to Dr Molefe at the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development regarding the proposed update to Schedule 1 of the Meat Safety Act, 2000, on the listing of animals pertaining to this Act. We trust that the information will…

2 July 2020 | SLUITING VAN WRSA KANTORE, PRONTUIT TV PROGRAM, TOERISME DIREKTIEWE, EN WRSA KONFERENSIE UITGESTEL TOT 2021 // CLOSING OF WRSA OFFICES, PRONTUIT TV PROGRAM, TOURISM DIRECTIONS AND WRSA CONFERENCE POSTPONED TO 2021

Goeiedag WRSA lede, (Please see English below) WRSA kantoor sluit weer tot verdere kennisgewing In die lig van die drastiese styging in COVID-19 gevalle het ons besluit om vir eers weer die WRSA kantore te sluit. Personeel sal weer, soos gedurende April tot middel Junie, van die huis af werk en sal beskikbaar wees om…