6 June | BUFFALO TESTING IN THE NORTHERN CAPE / WRSA COMMENTS TO THE HIGH LEVEL PANEL / PIG PERMIT BOOKS – BUFFELTOETSING IN DIE NOORD-KAAP / WRSA SE KOMMENTAAR NA DIE HOE VLAK PANEEL / VARKPERMITBOEKE

Goeiedag WRSA-lede, [Read English below] BUFFELTOETSING IN DIE NOORD-KAAP PROVINSIE WORD NOU TOEGELAATNadat ons verneem het dat buffelboere in die Noord-Kaap nog nie hul buffels kon laat toets nie, het WRSA op 18 Junie ‘n skriftelike versoek aan drs Shumba, Letsie en Gayakaya gestuur om dringend daaraan aandag te gee.Na verdere kommunikasie, het ons vanoggend…

15 Jun 2020 | URGENT WRSA NOTICE RE SUBSISTENCE HUNTING // DRINGENDE WRSA KENNISGEWING OOR BENUTTINGSJAG

Dear WRSA members, [Lees Afrikaans onder] We are aware that NATJOINTS (National Disaster Management) apparently indicated that hunting is a recreational activity and therefore travelling across borders will no longer be allowed. In terms of the Level 3 Biodiversity Directions published on 5 June: – Subsistence hunting is permissible. – NO Restrictions are indicated in…

11 Jun 2020 | WRSA INTERPRETASIE: BIODIVERSITEIT VLAK 3 AANWYSINGS // WRSA INTERPRETATION: BIODIVERSITY LEVEL 3 DIRECTIONS

Beste WRSA-lede, [Please see English below] Hierby aangeheg, is WRSA se interpretasie van die Vlak 3 biodiversiteitsaanwysings (Biodiversity Directions) wat op 5 Junie gepubliseer is. Dit is egter baie belangrik dat u ingelig is oor die volle Biodiversiteitsaanwysings en ons moedig u aan om dit deur te lees: https://www.wrsa.co.za/wp-content/uploads/2020/06/June-5-Directions-for-Biodiversity-for-Alert-Level-3-WITH-HIGHLIGHTS.pdf U sal opmerk dat baie van…

10 Jun | 2020 NWU COVID-19: NAVORSING OOR DIE PRIVATE WILDBEDRYF SE GEREEDHEID VIR HEROPENING NA GRENDELTYD // RESEARCH ON THE PRIVATE WILDLIFE INDUSTRY’S READINESS FOR RE-OPENING AFTER LOCKDOWN

Beste WRSA-lede, {See English below} Help asseblief die Noord-Wes Universiteit met hulle navorsing deur die opname te voltooi (skakel hier onder). Die doel van die navorsing is om die gereedheid van die wildbedryf te bepaal vir heropening na die COVID-19 grendeltyd. Die uitslag van die navorsing sal WRSA ook help om ingelig te wees oor…