PERMISSION FOR GAME DRIVE VEHICLES // TOESTEMMING VIR WILDBESIGTIGINGSVOERTUIE

Good day WRSA members, [Lees Afrikaans onder] Attached hereto is the latest updated Directive regarding game drive vehicles, issued by the Department of Transport, allowing game drive vehicles to transport 100% of a vehicle’s licensed capacity. WRSA appreciates AgriSA’s support to obtain a definite answer from the Minister in this regard. Kind regards,   000—000—000…

2 July 2020 | SLUITING VAN WRSA KANTORE, PRONTUIT TV PROGRAM, TOERISME DIREKTIEWE, EN WRSA KONFERENSIE UITGESTEL TOT 2021 // CLOSING OF WRSA OFFICES, PRONTUIT TV PROGRAM, TOURISM DIRECTIONS AND WRSA CONFERENCE POSTPONED TO 2021

Goeiedag WRSA lede, (Please see English below) WRSA kantoor sluit weer tot verdere kennisgewing In die lig van die drastiese styging in COVID-19 gevalle het ons besluit om vir eers weer die WRSA kantore te sluit. Personeel sal weer, soos gedurende April tot middel Junie, van die huis af werk en sal beskikbaar wees om…

6 June | BUFFALO TESTING IN THE NORTHERN CAPE / WRSA COMMENTS TO THE HIGH LEVEL PANEL / PIG PERMIT BOOKS – BUFFELTOETSING IN DIE NOORD-KAAP / WRSA SE KOMMENTAAR NA DIE HOE VLAK PANEEL / VARKPERMITBOEKE

Goeiedag WRSA-lede, [Read English below] BUFFELTOETSING IN DIE NOORD-KAAP PROVINSIE WORD NOU TOEGELAATNadat ons verneem het dat buffelboere in die Noord-Kaap nog nie hul buffels kon laat toets nie, het WRSA op 18 Junie ‘n skriftelike versoek aan drs Shumba, Letsie en Gayakaya gestuur om dringend daaraan aandag te gee.Na verdere kommunikasie, het ons vanoggend…

15 Jun 2020 | URGENT WRSA NOTICE RE SUBSISTENCE HUNTING // DRINGENDE WRSA KENNISGEWING OOR BENUTTINGSJAG

Dear WRSA members, [Lees Afrikaans onder] We are aware that NATJOINTS (National Disaster Management) apparently indicated that hunting is a recreational activity and therefore travelling across borders will no longer be allowed. In terms of the Level 3 Biodiversity Directions published on 5 June: – Subsistence hunting is permissible. – NO Restrictions are indicated in…

11 Jun 2020 | WRSA INTERPRETASIE: BIODIVERSITEIT VLAK 3 AANWYSINGS // WRSA INTERPRETATION: BIODIVERSITY LEVEL 3 DIRECTIONS

Beste WRSA-lede, [Please see English below] Hierby aangeheg, is WRSA se interpretasie van die Vlak 3 biodiversiteitsaanwysings (Biodiversity Directions) wat op 5 Junie gepubliseer is. Dit is egter baie belangrik dat u ingelig is oor die volle Biodiversiteitsaanwysings en ons moedig u aan om dit deur te lees: https://www.wrsa.co.za/wp-content/uploads/2020/06/June-5-Directions-for-Biodiversity-for-Alert-Level-3-WITH-HIGHLIGHTS.pdf U sal opmerk dat baie van…