Wildlife Ranching South Africa

WRSA is acknowledged by government and stakeholders as an organisation representing the national and international interests of the wildlife ranching industry. This relates to the sustainable breeding, conservation, production and marketing of wildlife in South Africa. WRSA constitutes the largest collective of more than 2,000 commercial wildlife ranchers (land owners), businesses and individuals with an interest in commercial wildlife ranching. Wildlife ranchers conduct their activities from millions of hectares of agricultural property dispersed throughout South Africa.

Liewe mede WRSA-lid,
Ek wens u graag namens WRSA se raad van direkteure en personeel, ’n baie positiewe, suksesvolle en voorspoedige nuwe jaar toe wat aan u baie geleenthede sal bied. Ons hoop dat enige besluite wat u in hierdie jaar mag neem, vir u net sukses sal inhou!
WRSA het sedert sy stigting in 2006 probeer om te alle tye, alle sake met betrekking tot die wildbedryf aan te spreek. Dit is egter bykans onmoontlik om werklik ’n verskil te maak indien ons altyd oral wil wees om alles aan te spreek.
Ons doelwit is om gedurende 2019 daadwerklike waarde vir ons lede toe te voeg. Daarom het die WRSA raad die fokusareas gerig op grond van terugvoering wat ons gedurende die tweede helfte van 2018 ontvang het oor ons lede se verwagtinge van WRSA as ’n lidmaatskapgedrewe organisasie. Tydens die raadsvergadering in Oktober is hierdie belangrike terugvoering bespreek en dit het ons gelei na die fokusareas vir die nuwe jaar.
Ek som dit só op:
Dit was vir ons geen verrassing nie dat daar by ons lede ’n pertinente behoefte bestaan aan bemagtigende wetgewing. Dit was nog altyd vir WRSA baie belangrik om ingelig te bly oor alle nuwe wetgewing en/of voorgestelde veranderinge aan bestaande wetgewing wat ’n uitwerking op die Suid-Afrikaanse wildbedryf mag hê. Sover moontlik, neem ons ook altyd deel aan openbare konsultasieprosesse deur insette en kommentaar te lewer. WRSA is egter nie die reguleerder nie en ons besef daardie belangrike taak lê by verskeie regeringsdepartemente op nasionale en provinsiale vlak. Ons sal egter in 2019 daadwerklike aksies neem om enige blokkasies binne die wetgewing … Read More.
Congratulations to minister Nomvula Mokonyane

Congratulations to minister Nomvula Mokonyane on her appointment as minister of environmental affairs. We welcome her to the wildlife community where she will surely be intensely involved. We wish the minister all the best with the new challenges that lie ahead of her. As an organisation constituting the largest collective of more than 2 000 commercial wildlife ranchers (landowners), businesses and individuals with an interest in commercial wildlife ranching, we look forward to our first engagement with her soon.

SAVE THE DATES:

2019 WRSA Conference & Gala Dinner
Saturday, 6 April 2019
CSIR Convention Centre
Meiring Naude Road
PRETORIA
Conference:  08:00
Gala Dinner:  19:00
Enquiries: admin@wrsa.co.za;  012 335 6994

Women in Wildlife Conference

– Saturday, 9 March 2019

Gauteng area, venue TBC

WRSA FACEBOOK

Wildlife Ranching SA, attending SCI Convention 2019, showcasing our beautiful country and its unique 21st century wildlife conservation model. ...

Load more
Experience South Africa